Các yếu tố cơ bản cần thiết của website chuẩn SEO

Không bình luận

Thiết kế website chuẩn SEO là thước đo và đánh giá website của mình có thân thiện với các công cụ tìm kiếm trên Internet. Nếu xét đầy đủ thì website chuẩn SEO sẽ bao gồm rất nhiều yếu tố. Về cơ bản trang web của bạn cần phải có 6 yếu tố sau đây.

Tối ưu các thẻ SEO trên website

Các thẻ H bắt đầu từ H1 đến H3 cần phải được tối ưu khéo léo và phù hợp với nội dung của trang. Bên cạnh đó, các thuộc tính Alt cho thẻ IMG cũng cần tối ưu một cách phù hợp nhất.

Địa chỉ URL website thân thiện

Địa chỉ URL cần xuất hiện một cách rõ ràng và thân thiện ngay trên công cụ tìm kiếm. URL không chứa các ký tự đặc biệt, con số, gạch dưới,….kết thúc đường dẫn bằng .html.

Có hoặc không có `www`

Địa chỉ website thống nhất một dạng có hoặc không có www ngay phía trước. Điều này để khi người dùng nhập địa chỉ của mình vào thì dù họ không gõ www thì trang web phải chuyển về url đã được quy định từ đầu.

File sitemap.xml

Sitemap.xml chỉ phục vụ cho mục đích SEO, khác với file sitemap.html bạn thấy trên web.

File robots.txt

Cấu trúc website chuẩn SEO cần có phải điều hướng robots.txt.

Hệ quản trị website có độ tùy biến cao

Đây là yếu tố quan trọng của website. Người dùng có thể tùy biến url và thẻ meta description để cải thiện yếu tố trong SEO.

Trên đây là các yếu tố cơ bản của website chuẩn SEO, bạn cần lưu ý để nâng cao chất lượng cho trang web doanh nghiệp. Xin cảm ơn bạn đã tham khảo bài viết!

vunguyenCác yếu tố cơ bản cần thiết của website chuẩn SEO
read more