Latest news

Hung Truong

Trang web dễ sử dụng. Đôi lúc có những lỗi kỹ thuật, nhưng các bạn tiếp nhận thông tin kỹ thuật rất dể thương, nhất là bạn Linh rất chuyên nghiệp và lịch sự. Luôn thấy hài lòng và vui khi được bạn Linh tiếp nhận các vấn đề phát sinh. Sẽ luôn ủng hộ Diamond Web.
Hung Truong