Latest news

Thong Dang

Trang web của tôi đã được thiết kế đúng như ý tưởng của mình. Các bạn nhân viên hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình thiết kế, cung cấp thông tin, hay bàn giao, hỗ trợ quản trị web. Tới nay mới được hơn 1 tuần đi vào sử dụng nhưng tôi cảm thấy hài lòng với dịch vụ và chất lượng mà Diamond Web cung cấp. Tới đây, rất hy vọng Diamond Web giữ vững và nâng cao chất lượng dịch vụ đang có và chúc Diamond Web phát triển và thành công hơn nữa.

Thong Dang