Giao dịch trung gian vật phẩm game kimnguu.trade

Thông tin chung

kimmnguu.trade là dịch trung trung gian giao dịch vật phẩm trên game. Hệ thống được thiết kế nhắm đến người dùng web trên mobile, nhưng vẫn hỗ trợ người dùng web trên máy tính. Hệ thống được thiết kế với giao diện bắt mắt, gần gũi với những người chơi game.

  • Web Design
  • Ruby on Rails
  • Responsive

Giao diện

Giao diện menu

Thanh điều hướng

Trang thanh toán

Chức năng

Danh sách vật phẩm

 Đăng ký ký gửi

 Đăng ký giao dịch trung gian

vunguyenGiao dịch trung gian vật phẩm game kimnguu.trade